He used to smoking a cigar after meal...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He used to smoking a cigar after meal but now he ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He used to smoking a cigar after meal but now he quit smoking because he has got some respiratory problem.

A. after B. used to smoking C. because D. smoking

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Sửa lại: used to smoking => used to smoke

Cấu trúc used to + V-inf chỉ một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra trong quá khứ và bây giờ không còn nữa.

Dịch nghĩa: Anh đã từng hút một điếu thuốc sau mỗi bữa ăn nhưng bây giờ anh ta bỏ hút thuốc bởi vì anh ta có vấn đề về hô hấp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP