Domestic chores will no longer be a burden...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Domestic chores will no longer be a burden thanks...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Domestic chores will no longer be a burden thanks to the inventions of laborsaving devices.

A. Official B. Household C. Foreign D. Schooling

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: domestic (adj) = household (adj): thuộc gia đình, nội trợ

Các đáp án còn lại:

A. official (adj): chính thức

C. foreign (adj): ngoại quốc

D. schooling (adj): thuộc về trường học

Dịch nghĩa: Các công việc nội trợ sẽ không còn là gánh nặng vì những phát minh của các thiết bị tiết kiệm sức lao động.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP