By the end of the 21th century scientists...

Ngữ Pháp và Từ Vựng By the end of the 21th century, scientists ______...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

By the end of the 21th century, scientists _________ the cure for the common cold.

A. will have discovered B. had discovered

C. will discover D. are discovering

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.

Dấu hiệu nhận biết: by + mốc thời gian trong tương lai

Dịch nghĩa: Vào cuối thế kỷ 21, các nhà khoa học sẽ tìm ra phương pháp chữa bệnh cảm thông thường.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP