Neither the students nor their lecturer _________ English...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Neither the students nor their lecturer _________...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Neither the students nor their lecturer _________ English in the classroom

A. have used B. use C. are using D. uses

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Neither S1 nor S2 + V(phụ thuộc vào S2) + O: ...không...cũng không

Ở đây động từ chia theo chủ ngữ their lecturer nên phải ở dạng số ít.

Dịch nghĩa: Cả học sinh và giảng viên đều không sử dụng tiếng Anh trong lớp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP