The old woman accused the boy _________ window...

Tìm Lỗi Sai The old woman accused the boy _________ window A. in bre...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

(to) accuse somebody of doing something: buộc tội ai làm gì

Dịch nghĩa: Người phụ nữ lớn tuổi đã buộc tội John về việc phá vỡ cửa sổ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP