Receptionist: “Good morning ” Chris: “Good morning I...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Receptionist: “Good morning.” Chris: “Good mornin...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Receptionist: “Good morning.” Chris: “Good morning. I have come to _______ Mrs Dabria.”

A. see B. visit C. do business with D. hold a talk with

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Nhân viên lễ tân: “Chào buổi sáng.”

Chris: “Chào buổi sáng. Thôi đến thăm bà Dabria.”

Các đáp án còn lại:

A. (to) see: nhìn

C. (to) do business with: làm việc với

D. (to) hold a talk with: tổ chức cuộc trò chuyện với

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP