Universities send letters of _________ to successful candidates...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Universities send letters of _________ to success...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Universities send letters of _________ to successful candidates by post

A. accept B. acceptance C. acceptably D. acceptabe

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Ở vị trí này ta cần một danh từ => Chọn B. acceptance (n): sự chấp thuận.

accept (v): chấp nhận => acceptable (adj): chấp nhận được => acceptably (adv)

Dịch nghĩa: Các trường đại học gửi thư chấp thuận đến những thí sinh trúng tuyển qua đường bưu điện.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP