Harry and Mai are talking about their plan...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Harry and Mai are talking about their plan for th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Harry and Mai are talking about their plan for the weekend.

Harry: “Do you feel like going to the cinema this weekend?”

Mai: “_______”

A. You’re welcome B. That would be great

C. I don’t agree, I’m afraid D. I feel very bored

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Harry và Mai đang nói về kế hoạch của họ cho cuối tuần.

Harry: "Bạn có cảm thấy như đi xem phim vào cuối tuần này?"

Mai: “Điều đó sẽ rất tuyệt đấy”

Khi tán thành một đề nghị nào đó, ta có thể dùng That would be great.

Các đáp án còn lại:

A. Không có gì => Dùng để trả lời một lời cảm ơn.

C. Tôi sợ là tôi không đồng ý => Dùng để bày tỏ sự phản đối với một quan điểm.

D. Tôi thấy rất chán. => Đây là cách trả lời không lịch sự.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP