George won five medals at the competition His...

Ngữ Pháp và Từ Vựng George won five medals at the competition. His pa...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

George won five medals at the competition. His parents _________ very proud of him.

A. could have been B. can’t have C. can’t be D. must have been

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

must have + V(P.P): chắc hẳn là đã => Chỉ sự suy đoán logic dựa trên những hiện tượng có thật ở quá khứ.

should have + V(P.P): Lẽ ra phải, lẽ ra nên => Chỉ một việc lẽ ra đã phải xảy ra trong quá khứ nhưng vì lý do nào đó lại không xảy ra.

Đáp án B và C sai vì câu đang ở thì quá khứ nên ở đây ta không dùng can.

Dịch nghĩa: George đã giành được năm huy chương tại cuộc thi này. Bố mẹ cậu ấy chắc hẳn là đã rất tự hào về cậu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP