That is the instance where big obvious non-verbal...

Ngữ Pháp và Từ Vựng That is the instance where big, obvious non-verba...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

That is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate

A. matter B. place C. attention D. situation

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: instance (n): ví dụ, trường hợp đặc biệt ≈ situation (n): hoàn cảnh.

Các đáp án còn lại:

A. matter (n): vấn đề

B. place (n): nơi

C. attention (n): sự chú ý

Dịch nghĩa : Đó là trường hợp mà những tín hiệu phi ngôn ngữ mạnh, rõ ràng là thích hợp

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP