Carol is wearing a new dress and Helen...

Giao Tiếp Carol is wearing a new dress and Helen loves it. - Helen: “...

0
Giao Tiếp

Carol is wearing a new dress and Helen loves it.

- Helen: “_______”

- Carol: “Thanks. I’m glad you like it. My sister give it to me yesterday.”

A. What a fashionable dress you are wearing! B. Oh! I like your fashionable dress

C. I think you have a fashionable dress. D. Your fashionable must be expensive

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Carol đang mặc một chiếc váy mới và Helen thích nó.

- Helen: “Chiếc váy bạn đang mặc thật thời trang!”

- Carol: “Cảm ơn. Tôi mừng vì bạn thích nó. Chị tôi vừa tặng nó cho tôi hôm qua.”

Khi khen ngợi, bày tỏ sự yêu thích với một thứ gì đó, người ta thường dùng câu cảm thán.

Đáp án D sai vì sau fashionable thiếu danh từ dress

Các đáp án còn lại:

B. Ôi! Tôi thích chiếc váy thời trang của bạn.

C. Tôi nghĩ bạn có chiếc váy thật thời trang

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP