My close friend Lan helps me when I...

Ngữ Pháp và Từ Vựng My close friend, Lan, helps me when I am in need ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

My close friend, Lan, helps me when I am in need

A. sends money B. gives a hand C. buys a book D. gives care

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: (to) help = (to) give a hand: giúp đỡ

Các đáp án còn lại:

A. (to) send money: gửi tiền

C. (to) buy a book: mua một cuốn sách

D. (to) give care: quan tâm

Dịch nghĩa: Bạn thân của tôi, Lan, luôn giúp tôi mỗi khi tôi cần.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP