OPPOSITE The Vietnamese consider it rude to interrupt...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE The Vietnamese consider it rude to inter...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

The Vietnamese consider it rude to interrupt a person while he is talking

A. bad mannered B. polite C. uneducated D. ignorant

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: rude (adj): thô lỗ >< polite (adj): lịch sự

Các đáp án còn lại:

A. bad mannered (adj): hành xử tồi

C. uneducated (adj): không có học thức

D. ignorant (adj): dốt

Dịch nghĩa: Người Việt Nam coi đó là thô lỗ khi làm gián đoạn một người trong khi anh ấy nói chuyện.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP