Bill: “Let’s stop for a drink” -Bruce: “______”...

Giao Tiếp Bill: “Let’s stop for a drink”. -Bruce: “______”. A. Long ...

0
Giao Tiếp

Bill: “Let’s stop for a drink”.

-Bruce: “______”.

A. Long time no see. B. Nice to meet you.

C. Sorry, we’ve got little time. D. Your’re welcome.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Bill: “Dừng lại uống chút nước nào”.

-Bruce: “______”.

A. Lâu rồi không gặp (Dùng để chào hỏi).

B. Rất vui được gặp cậu (Dùng để chào hỏi).

C. Xin lỗi, chúng ta có rất ít thời gian.

D. Không có chi (Dùng để đáp lại lời cảm ơn).

Chỉ có đáp án C là phù hợp.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP