She has two brothers ______ are engineer A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng She has two brothers, ______ are engineer. A. wh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

“both of whom” thay thế cho “two brother”, đóng chức năng làm chủ ngữ. Sẽ có thắc mắc tại sao không có “both of who” vì “who” không bao giờ đi với giới từ trong Mệnh đề quan hệ.

Dịch: Cô ấy có 2 người anh trai, họ đều là kĩ sư.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP