OPPOSITE Names of people in the book were...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE Names of people in the book were change...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

Names of people in the book were changed to preserve anonymity.

A. cover B. conserve C. presume D. reveal

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

(to) preserve: bảo về, giữ kín >< D. reveal (v): tiết lộ.

Các đáp án còn lại:

A. cover (v): bao phủ…

B. conserve (v): bảo tồn.

C. presume (v): giả sử.

Dịch: Tên của những người trong cuốn sách đã được thay đổi để bảo vệ danh tính.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP