OPPOSITE School uniform is compulsory in most of...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE School uniform is compulsory in most of...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

School uniform is compulsory in most of Vietnamese schools.

A. depended B. optional C. obligatory D. required

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Tobe compulsory (adj): bắt buộc >< B. optional (adj): tùy chọn.

Các đáp án còn lại:

A. depended: bị phụ thuộc.

C. obligatory (adj) = compulsory (adj): bắt buộc.

D. required: bị yêu cầu, bắt buộc.

Dịch: Đồng phục học sinh là bắt buộc trong hầu hết những trường học ở Việt Nam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP