It was found that he lacked the ______...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It was found that he lacked the ______ to pursue...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

It was found that he lacked the ______ to pursue a difficult task to the very end.

A. obligation B. engagement C. commitment D. persuasion

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

A. obligation (n): nghĩa vụ, bổn phận.

B. engagement (n): sự hứa hẹn, sự hứa hôn.

C. commitment (n): sự cam kết

D. persuasion (n): sự thuyết phục.

Dịch: Người ta nhận ra rằng anh ấy thiếu sự cam kết để theo đuổi 1 nhiệm vụ khó khăn đến cùng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP