Mr Pike______ English at our school for 20...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Mr Pike______ English at our school for 20 years ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Mr Pike______ English at our school for 20 years before he retired last year.

A. was teaching B. has been teaching C. is teaching D. had been teaching

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Before + S V-ed, S had PII.

Thì Qúa khứ hoàn thành (had PII) diễn tả hành động, sự việc xảy và hoàn thành trước 1 thời điểm hoặc 1 hành động, sự việc khác trong quá khứ.

Dịch: Ông Pike đã dạy Tiếng anh ở trường chúng ta được 20 năm trước khi ông nghỉ hưu vào năm ngoái.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP