Drying food by means of solar energy is...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Drying food by means of solar energy is an ancien...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Drying food by means of solar energy is an ancient process applying wherever climatic conditions make it possible.

A. means of B. applying C. Drying D. make it possible

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giúp mình với nha!

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP