I regret going to the cinema I wish...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I regret going to the cinema. I wish I ______. A...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I regret going to the cinema. I wish I ______.

A. hadn’t gone there B. haven’t gone there C. didn’t go there D. would not go there

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giúp mình với nha!

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP