I get quite depressed when I think about...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I get quite depressed when I think about the dama...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I get quite depressed when I think about the damage we are ______ to the environment.

A. having B. taking C. making D. causing

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giúp mình với nha!

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP