Like most marine mammals and land mammals whales...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Like most marine mammals and land mammals, whales...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Like most marine mammals and land mammals, whales are ______ creatures

A. blood-warmed B. warm-blood C. warm-blooded D. warm-blooding

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giúp mình với nha!

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP