After I ______ from college I ______ as...

Ngữ Pháp và Từ Vựng After I ______ from college, I ______ as a teache...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

After I ______ from college, I ______ as a teacher.

A. had graduated/ worked B. had graduated/ work

C. graduate/ work D. graduated/ worked

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giúp mình với nha!

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP