Daisy: “______?” Mary: “No that’s about it for...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Daisy: “______?” Mary: “No, that’s about it for n...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Daisy: “______?”

Mary: “No, that’s about it for now.”

A. Nothing to declare B. When can we stop

C. Anything else D. What’s on your mind

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giúp mình với nha!

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP