11 Một mạch dao động lí tưởng gồm...

11. Một mạch dao động lí tưởng gồm một tụ điện có điện dung C, cuộn c...

0
11. Một mạch dao động lí tưởng gồm một tụ điện có điện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L. Dòng điện qua mạch có phương trình i = 2.10-2 sin(2.106t) (A) (t tính bằng giây). Điện tích cực đại của tụ điện là
\[{{4.10}^{-4}}(C)\]\[{{10}^{-8}}(C)\]\[{{4.10}^{4}}(C)\]\[{{10}^{4}}(C)\]

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
\[{{10}^{-8}}(C)\]

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP