33 Một dòng điện 20 A chạy trong...

33. Một dòng điện 20 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặt trong k...

0
33. Một dòng điện 20 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm cách dây 10 cm là
\[{{8.10}^{-5}}(T)\].\[{{4.10}^{-5}}(T)\].\[{{10}^{-5}}(T)\].\[{{2.10}^{-5}}(T)\] .

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[{{4.10}^{-5}}(T)\].

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP