45: Never history humanity there be more people...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 45: Never/history/humanity/there/be/more people/l...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

45: Never/history/humanity/there/be/more
people/live/world.
A. Never in the history of humanity there are more people living in this world.
B. Never in the history of humanity has there been more people to live in this world.
C. Never in the history of humanity are there more people living in this world.
D. Never in the history of humanity have there been more people living in this world

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP