A child is influenced as much by his...

A child is influenced as much by his schooling as by his parents.

0
A child is influenced as much by his schooling as by his parents.
Schooling doesn‟t influence a child as much as his parents do.A child‟s parents have greater influence on him than his schooling.A child can influence his parents as much as his schooling.A child's schooling influences him as much as his parents do.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
A child's schooling influences him as much as his parents do.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP