According to paragraph 3 which of the following...

According to paragraph 3, which of the following fields is NOT suitab...

0
According to paragraph 3, which of the following fields is NOT suitable for a person who does not want to live in a big city?
plumbinglawretail salesadvertising

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
advertising

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP