It can be inferred from the passage that...

It can be inferred from the passage that industrialization affected f...

0
It can be inferred from the passage that industrialization affected farming in that industrialization _______.
increased the price of farm productslimited the need for new farm machinerycreated new and interesting jobs on farmsreduced the number of people willing to do farm work

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
reduced the number of people willing to do farm work

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP