People are not allowed to photograph the interior...

People are not allowed to photograph the interior of the palace.

0
People are not allowed to photograph the interior of the palace.
Taking photograph inside the palace is strictly forbiddenIt’s not advisable to try to bring a camera into the palaceWe were only able to take photos of the palace exteriorNo one has ever taken a photo inside the palace

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Taking photograph inside the palace is strictly forbidden

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP