Mrs Stevens along with her cousins from Canada...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underl...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.
Mrs. Stevens, along with her cousins from Canada, are planning to attend the firework display in Da Nang, Vietnam.
with her cousins are to attend

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
are

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP