According to the passage which of the following...

According to the passage, which of the following is true?

0
According to the passage, which of the following is true?
To make a lot of money, you should not take a job with a low starting salary. To make lots of money, you should rule out all factory jobs. If you want an easy and glamorous lifestyle, you should consider becoming flight attendant Your initial view of certain careers may not be accurate.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Your initial view of certain careers may not be accurate.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP