All of the following are direct results of...

All of the following are direct results of heavy traffic EXCEPT _____...

0
All of the following are direct results of heavy traffic EXCEPT ________.
increased amount of trashgreater danger to residentsmore pollutionmore vibrations

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
more vibrations

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP