All the following sentences about Nicaraguan sign language...

All the following sentences about Nicaraguan sign language are true E...

0
All the following sentences about Nicaraguan sign language are true EXCEPT:
The language incorporates signs which children used at home.The language was perfected by younger children.The language has been created since 1979.The language is based on speech and lip reading.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
The language is based on speech and lip reading.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP