Be sure not to rely too ______ on...

Be sure not to rely too ______ on your mother tongue when you are lea...

0
Be sure not to rely too ______ on your mother tongue when you are learning a foreign language.
numerouslyseverelyabundantlyheavily

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
heavily

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP