The police paid no attention to Claire’s complaints...

The police paid no attention to Claire’s complaints because she _____...

0
The police paid no attention to Claire’s complaints because she ______ them so many times before.
has phonedhad phonedwas phoningphoned

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
had phoned

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP