Any visitors to the production facilities must -------...

Any visitors to the production facilities must ------- a security pas...

1
Any visitors to the production facilities must ------- a security pass from the information desk at the front entrance.
allow achieve obtain remind

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
obtain

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP