_______ inexperienced the young staff is very helpful...

_______ inexperienced, the young staff is very helpful and pleasant.

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Although

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP