The successful _______ of effective IT is an...

The successful _______ of effective IT is an absolutely vital element...

0
The successful _______ of effective IT is an absolutely vital element of business.
implement implementing implements implementation

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
implementation

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP