Bài 1 Dao động điều hòa - Giải...

Bài 1. Dao động điều hòa - Giải câu 1 trang 5- Sách giáo khoa Vật lí 9

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Gọi Q là hình chiếu của điểm M lên Oy.

Tọa độ của điểm Q có phương trình là:

\(yQ=\bar{OQ}=OM.sin(\omega t +\varphi)\)

Đặt OM=A

Phương trình tọa độ của Q là:

\(yQ= =A.sin(\omega t +\varphi)\)

Vì hàm sin là hàm số điều hòa nên dao động của điểm Q là một dao động điều hòa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP