Bài 10 Đặc trưng vật lí của âm...

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm - Giải câu 10 Trang 55 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Thời gian truyền âm trong không khí:

\(t=\dfrac{l}{v_{kk}}=\dfrac{951,25}{340} \approx 2,8(s)\)

\(\Rightarrow\) Thời gian âm truyền trong gang là: \(t'=2,8-2,5=0,3(s)\)

Tốc độ âm truyền trong gang:

\(v=\dfrac{l}{t'}=\dfrac{951,25}{0,3} \approx 3170,8(m/s)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP