Bài 10 Đặc trưng vật lí của âm...

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm - Giải câu 4 Trang 55 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trong ba môi trường: rắn, lỏng, khí thì âm truyền trong chất rắn nhanh nhất và chậm nhất là âm truyền trong không khí.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP