Bài 7 Sóng cơ và sự truyền sóng...

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Giải câu 4 trang 40- Sách giáo ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình sóng từ một nguồn O truyền đến một điểm M dọc theo trục Ox là:

\(U_m=Acos2\pi(\dfrac{t}{T}-\dfrac{x}{\lambda})\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP