Bài 36 Năng lượng liên kết của hạt...

Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân - Giải câ...

0
Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân - Giải câu 5 Trang 187 - Sách giáo khoa Vật lí 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Năng lượng liên kết của \(_{10}^{20}\textrm{Ne}\) là 160,64 MeV. Xác định khối lượng của nguyên tử \(_{10}^{20}\textrm{Ne}\).

Hướng dẫn giải

Số nơtron trong nguyên tử \(_{10}^{20}{Ne}\) bằng: 20- 10 = 10.

Năng lượng liên kết của \(_{10}^{20}{Ne}\) bằng:

\(W_{lk}=(10m_p+10m_n-m_{Ne})c^2\)

\(\Leftrightarrow 160,64MeV=(10.1,00728u+10.1,00866u-m_{Ne})c^2\)

\(\Leftrightarrow 160,64MeV=20,1594.931,5 \dfrac{MeV}{c^2}.c^2-m_{Ne}.c^2\)

\(\Leftrightarrow m_{Ne}.c^2=18617,8411MeV\)

\(\Leftrightarrow m_{Ne}=18617,8411 \dfrac{MeV}{c^2}\)

\(\Leftrightarrow m_{Ne}=\dfrac{18617,8411}{931,5}u=19,98695u\)

Khối lượng hạt nhân \(_{10}^{20}{Ne}\) bằng \(m_{Ne}=19,98695u\)

Khối lượng nguyên tử \(_{10}^{20}{Ne}\) bằng:

\(m=m_{Ne}+10m_e=19,98695u+10.0,00055u=19,99245u.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP