Bài 35 Tính chất và cấu tạo hạt...

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân - Giải câu 7 Trang 180 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(_{13}^{27}\textrm{Al}\) nên A =27, Z = 13.

Số nơtron: N = A - Z = 27 - 13 = 14.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP