Bài 35 Tính chất và cấu tạo hạt...

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân - Giải câu 2 Trang 180 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hai hạt nhân: \(_{13}^{36}\textrm{S}\)\(_{18}^{36}\textrm{Ar}\).

Hai hạt nhân có cùng số khối A = 36 nên có khối lượng gần bằng nhau nhưng khác số prôtôn Z nên có điện tích khác nhau.

Hạt nhân S có điện tích bằng +13e.

Hạt nhân Ar có điện tích bằng +18e.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP