Bài 35 Tính chất và cấu tạo hạt...

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân - Giải câu 2 Trang 179 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(1\dfrac{MeV}{c^2}=\dfrac{1}{931,5}u=\dfrac{1}{931,5}.1,66055.10^{-27}\approx 1,7827.10^{-30}(kg).\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP