Bài 39 Phản ứng nhiệt hạch - Giải...

Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch - Giải câu 2 Trang 203 - Sách giáo khoa V...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

So sánh (định tính) phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch về các đặc điểm:

a) Nhiên liệu phản ứng;

b) Điều kiện thực hiện;

c) Năng lượng tỏa ra ứng với cùng một khối lượng nhiên liệu;

d) Ô nhiễm môi trường.

Hướng dẫn giải

Phản ứng nhiệt hạch Phản ứng phân hạch
Về nhiên liệu phản ứng Nhiên liệu cho phản ứng dồi dào, đơteri có sẵn trong thiên nhiên nên dễ dàng điều chế. Nhiên liệ urani cho phản ứng khan hiếm.
Về điều kiện thực hiện Nhiệt độ rất cao. Điều kiện bình thường.
Về năng lượng tỏa ra với cùng khối lượng nhiên liệu Lớn hơn, năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1g khí heli gấp 10 lần năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1g urani. Nhỏ hơn khoảng 10 lần.
Về mức ô nhiễm môi trường Không gây ô nhiễm môi trường vì tái sản phẩm cuối cùng của phản ứng nhiệt hạch không có tính phóng xạ. Gây ô nhiễm môi trường vì tái sản phẩm cuối cùng của phản ứng phân hạch còn có tính phóng xạ cao.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP